Схема історії хвороби з терапії

схема історії хвороби з терапії
Менингеальные симптомы Ригидность задних мышц шеи; симптом Кернига; симптом Брудзинского (верхний, средний, нижний). Скуловой симптом Бехтерева; симптом Мондонези. Пирогова М.І. у 1972 році. У 1982 році захистив дисертаційну роботу на ступінь кандидата медичних наук: «Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и липидный обмен у больных гипотиреозом». 96 друкованих праць, 1 патент України на винаходи, 18 раціональних пропозицій. Детальніше Откаленко Юрій Костянтинович Доцент, к.мед.н. Закінчив ВМІ ім. Серед антихолінергічних засобів іпратропіум бромід застосовують по 2 інгаляції 4 рази на добу на протязі 1 місяця.


Один и тот же человек?») временных и сравнительных отношений («Квадрат под кругом, круг над квадратом. Професор В.М. Чорнобровий із співробітниками створюють окрему кафедру поліклінічної терапії та сімейної медицини. Общее состояние удовлетворительное, отеков нет, отмечается нерезкий цианоз губ, кончика носа, ушных раковин. Следует на первое место поставить наиболее вероятное заболевание у данного больного и указать другие сходные заболевания, для исключения которых необходимы дополнительные исследования.

Студенти опановують навички виступу перед великою аудиторією, створюють ретроспективні образи найвідоміших пацієнтів минулого, що надихає на відчуття безпосередньої причетності до професійної традиції, розуміння свого історичного місця у плині поколінь. Опубліковано 46 наукових робіт, 1 деклараційний патент на корисну модель та 1 інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. З грудня 2012 року – на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини № 2, з 2015 року — завуч кафедри. Курс гематології викладається на базі гематологічного відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. На початку 90-х років на кафедрі проведена велика робота з комп’ютеризації навчального процесу. Допоміжний персонал: старші лаборанти – 1 ст.; лаборант – 1 ст.

Похожие записи: